Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget

Bjergmarkskolens principper Forretningsorden for skolebestyrelsen Styrelsesvedtægt og bilag

Skolebestyrelsens medlemmer 2022-2026

På Bjergmarkskolen har vi både nye og erfarne ansigter i skolebestyrelsen. Sammen udfører vi et spændende bestyrelsesarbejde, der er være med at forme fremtidens skole.

Forældrerepræsentanter

Jasper Viltoft (forperson) - tlf. 29 68 48 28
Thomas Ziegler Larsen (forperson)
Stine Søgaard
Thomas Møller Sørensen
Rikke Eid Rasmussen
Mathis E. Jacobsen
Mathilde Baumann
Pernille Vogel

Fra skolen

Rene Krøier Sørensen (lærer)
Charlotte Smidt (pædagog)
Jakob Lindquist Petersen (pædagogiske leder)
Per Gjerrild (skoleleder)

Desuden deltager to elever fra elevrådet.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

 • Elevernes placering i klasserne
 • Samarbejde mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder lejerskoler, praktikophold m.m.
 • Styring af SFO'en
 • Kommunalbestyrelsen laver de mål og rammer som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.
 • Skolebestyrelsens sammensætning

Beslutninger og sammensætning

 • Skolerne har selv lov til at sammensætte deres skolebestyrelse, ud fra de mindstekrav der er besluttet i Udvalget for Børn og Skole
 • Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt.
 • Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv at sidde med i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (men fra lokalområdet) kan bidrage til , at eleverne lærer på en ny og anderledes måde.
 • Skolebestyrelsen for Bjergmarkskolen er sammensat af fem forældrerepræsentanter, to ledelsesrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op ved skolebestyrelsesvalget.

Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om skolebestyrelsen og valgperioden, og om hvordan du konkret kan sidde i bestyrelsen, så konkakt dit barns skoleleder.

Det næste skolebestyrelsesvalg afholdes i foråret 2026.

Senest opdateret 30-05-2024