Spring til indhold

Digitale medier i SFO2

Regler og retningslinjer for brug af mobiltelefoner, computere og internet i SFO 2 på Bjergmarkskolen

Brug af mobiltelefoner i SFO

  • Mobiltelefoner skal være på lydløs, når børnene færdes i fællesrummet og deltager i andre SFO aktiviteter.
  • Al optagelse af film og foto i SFO2 er forbudt.
  • Al deling af film og foto i SFO2 er forbudt.

Vi opfordrer til, at I hjemme taler om, hvordan mobilen skal bruges i SFO’en.

Ved gentagne overtrædelser kontakter vi hjemmet og ser vi det nødvendigt, laver vi en aftale om tilbageholdelse af mobilen, med forældrenes accept. Vi taler med de involverede om episoden og guider dem til at forstå og begå sig i SFO2’s mobil regler.

Når SFO2 børn, medbringer egne telefoner, er dette på eget ansvar. Apps og downloads på digitale medier er forældrenes ansvar.

Vi anbefaler begrænset spilletid på mobiler.

Vores politik omkring mobiltelefoner, er lavet for, at give børnene plads til at kunne lege/deltage i aktiviteter uden at forstyrre/distrahere sig selv og andre. Telefoner må dog gerne bruges til at spille på i ledige lokaler. Vi ser også gerne, at forældre og andre voksne ikke er optaget/forstyrret af deres mobiltelefoner, når de er hos os, men er optaget af barnet/børnene i stedet.

Vi opfordrer til, at I hjemme snakker om hvordan I bruger nettet og andre sociale medier, og forklarer jeres barn hvilke informationer, der skal holdes private (navne, telefonnummer, adresse m.v.). Det er en god ide at lave nogle retningslinjer for, hvordan man møder nye mennesker online, man kan aldrig være sikker på, hvem der sidder på den anden side af skærmen og læser ens beskeder. Tag en snak om vigtigheden af, at holde password hemmeligt og har børnene mistanke om at nogle kender deres password, skal det laves om.

Mange børn og unge er aktive på nettet, og bruger nettet som en social aktivitet. De spiller online spil sammen eller besøger sider hvor de kommer eller kan komme i kontakt med andre. Ligesom vi opdrager, hjælper og støtter børn i at kunne begå sig på legepladsen, ved spisebordet i trafikken osv. på en god og sikker måde. Så er det også vigtig at vi giver børnene en "net-opdragelse", der gør dem i stand til at bruge nettet på god og sikker måde.

Når børn er online, er det vigtigt de voksne er opmærksomme på hvad de laver, ligesom når de færdes i trafikken, så de kan guide og vejlede børnene i den rigtige retning. Brugen af computere og andre spillekonsoller skal ses som et supplement til alle de andre lege - og udviklingstilbud vi har.

Retningslinjer ved brug af computer/internet i SFO

  • Der må ikke oprettes brugerkonti/profiler på skole, det skal gøres hjemme.
  • Der må kun spilles spil eller bruges sociale medier som er alderssvarende
  • Der må ikke downloades spil eller andet på computeren uden et voksent samtykke.
  • Eleverne må ikke opsøge eller opholde sig på sider som indeholder vold og nøgenhed.
  • Eleverne skal holde en ordentlig tone i talt og skrevet sprog.
  • Eleverne skal være opmærksomme på og respektere egne og andres grænser

Medbragte telefoner, tablets og computere er på eget ansvar og skal være opladt hjemmefra. Vi opfordrer til at de spil og apps, der ligger på dem, er alderssvarende.

Ved computerne bliver børnene skrevet på en liste, en time ad gangen. Dette fordi de skal have tid til at starte spil op og have tid til at fordybe sig og gennemføre forskellige baner. Børnene må, som udgangspunkt, skrive sig på listen én gang om dagen. Den It ansvarlige styrer tilmeldingslisten til Pc’erne og tjekker op på om brugen af de forskellige medier er forsvarlig.Feedback

Sidst opdateret

12.12.2022

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen