Spring til indhold

Om SFO

Velkommen til SFO Bjergmarkskolen. Vi er et fritidstilbud til alle skolens elever fra 0. - 7. klasse. I SFO får børn og unge mulighed for at arbejde med stoffet fra undervisningen på andre måder, ligesom de får mulighed for at vælge mellem forskellige pædagogiske aktiviteter, der understøtter deres læring og trivsel.

SFO er stedet, hvor børn i 0.-7. klasse er sammen med andre børn og får oplevelsen af, at være en del af et fællesskab. Her kan man lege, tage på ture, gå i svømmehal eller deltage i de andre planlagte aktiviteter i temaområderne.

Børn i 0.-3. klasse går i SFO 1. Vores fire temaområder er Udeliv, Krea, Leg/sport og Digitale medier.

Børnene i 4.-7. klasse går i SFO 2, og her bliver aktiviteter sat i gang i fællesskab mellem børn og pædagoger.

Mål: at styrke selvværd og selvtillid

I SFO arbejder vi med det formål at styrke fællesskabet samt barnets selvværd og selvtillid. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med børnenes dannelse og udvikling af sociale kompetencer.

På Bjergmarkskolen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om det enkelte barns trivsel og udvikling. Pædagogerne har timer i skoledelen fra 0. - 5. klasse og bliver derfor en naturlig del af klassens dagligdag.

SFO’en er fordelt i 4 blokke.

Blok A: 0. og 1. årgang

Blok C: 2. og 3. årgang samt børn fra specialindskolingen.

Blok D: 4. – 7. årgang samt børn fra specialmellemtrinnet.

Udover det pædagogiske personale er der SFO-leder, Anne G. Hansen, samt to koordinatorer, Charlotte L. Smidt og Bente Nielsen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjerte.

Dagens gang

Der er morgenåbning i Blok C og A. Her tilbydes morgenmad frem til kl. 7.30, og kl. 7.50 går børnene i skole.

Børn, der ikke er indmeldt i SFO, må opholde sig på skolen fra kl. 7.50.

Efter skoletid er der tilbud om forskellige aktiviteter i tidsrummet fra kl. 14.00 - 17.00. Om fredagen lukker SFO’en kl. 16.30.

Om eftermiddagen vil børnene blive tilbudt et mellemmåltid. Hvis der er nogle børn, der er meget sultne, er det en god ide, at de har en ekstra madpakke med til eftermiddagen.

For 4. - 7. årgang vil der være særlige aktiviteter, herunder klubaften og Vilde Vulkaner. Nærmere information kommer på Aula.

Når barnet kommer og går

Vi bruger Aulas komme-gå-system, som er et elektronisk afkrydsningssystem. 

Når barnet møder i SFO om morgenen, krydser barnet sig ind på Aula-tavlen. Alle børn er krydset ind i SFO af klassens pædagog ved overgangen mellem skole og SFO. Barnet krydser sig selv ud, når han eller hun går hjem og siger farvel til en voksen.

Alle beskeder og aftaler om barnet i SFO skal ske mellem forælder og en medarbejder og gerne via Aula.

Ved SFO-start giver vi gerne en introduktion til Aula.

Ferier og skolefridage

Der vil i god tid blive udsendt en særlig information om ferieuger og fridage på Aula. I skoleferierne er alle afdelinger slået sammen i en blok.

I sommerferien vil der være særlige aktiviteter samt ture ud af huset.

Af hensyn til ture og lignende skal barnet være i SFO inden kl. 9.30, hvis der ikke er oplyst andet fra SFO’en.

Forældresamarbejde

Information vedrørende SFO’en bliver løbende udsendt via Aula, hvor du kan læse om planlagte aktiviteter og andre væsentlige forhold.

Ved skoleårets start vil der blive arrangeret og indkaldt til et forældremøde, hvor lærere og pædagoger er til stede. Derudover vil der løbende være forskellige forældrearrangementer i skole/SFO.

Læs mere om SFO1

Læs mere om SFO2Feedback

Sidst opdateret

14.04.2023

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

SFO'ens åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 6.30 - 7.50 og Kl. 14.00 – 17.00

Fredag: Kl. 6.30 - 7.50 og Kl. 14.00 – 16.30

Se lukkedagene i SFO her

Kontakt SFO'en på Bjergmarkskolen

SFO Bjergmarkskolen

SFO-leder:

Anne G. Hansen

Tlf. 72 36 47 57

Blok A 0.-1. årgang

Tlf.72 36 74 13

Blok C 2.-3. årgang

Tlf. 72 36 74 16

Blok D 4. - 7 årgang

Tlf. 72 36 74 15

Video: SFO- og klubliv - Der er plads til alle