Spring til indhold

Skolebestyrelsesvalg på Bjergmarkskolen

Vil du være med til at forme fremtiden for Bjergmarkskolen? Så stil op til skolebestyrelsen!

Vi inviterer hermed alle vores forældre til at deltage i valg af skolebestyrelse på Bjergmarkskolen. Du har mulighed for at deltage i valget på den skole, hvor dit barn er indskrevet pr. 1. august 2022. Det vil sige, at hvis dit barn skal starte i 0. klasse i august 2022, kan du også stille op til bestyrelsen.

Som forælder i skolebestyrelsen er det ikke en forudsætning at have stor faglig indsigt i skole-forhold, du skal blot kunne give din mening til kende fra et forældreperspektiv. I tæt samarbejde med skolens ledelse og personale kan du være med til at sætte retning for det, der er vigtigt for dig, børnene og de andre forældre.

Der ligger ca. 1 bestyrelsesmøde om måneden fra august til juni.

Skolebestyrelsesvalget

Hvis du vil være med i skolebestyrelsen eller bare er nysgerrig på arbejdet i en skolebestyrelse, så holder vi opstillingsmøde torsdag den 24. marts kl. 16.00.

På opstillingsmødet vil der blive fortalt om skolebestyrelsens arbejde generelt, om bestyrelsens sammensætning, og der vil blive orienteret om de mange vigtige og spændende opgaver, der venter den nye bestyrelse. Derudover får bestyrelsen en vigtig rolle i det videre arbejde med ”Børnenes Skole” – det Frihedsforsøg, der sikrer alle skoler i Holbæk mulighed for at lave skole på nye måder.

Du læse mere om skolebestyrelsens arbejde på Skole og Forældres hjemmeside.

Det er den nuværende skolebestyrelse og ledelse, der er ansvarlig for afvikling af valget efter gældende regler.

Hvordan stiller jeg op til bestyrelsen

Er du interesseret i at stille op, så kan det ske på opstillingsmødet, eller det kan ske ved direkte henvendelse til skolens leder Per Gjerrild på mail.

Sidste frist for at meddele ønske om opstilling er den 7. april 2022. Herefter vil valgbestyrelsen undersøge mulighed for fredsvalg – dvs. muligheden for at de opstillede kandidater kan aftale det videre forløb. Hvis det ikke er muligt, vil valgbestyrelsen igangsætte en digital afstemning.

Hvem kan stille op til bestyrelsen

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Andre personer kan tillægges valgret og valgbarhed, f.eks. plejeforældre og andre. Reglerne kan læses hos Retsinformation

Skulle du være i tvivl, om du kan stille op eller stemme, så kontakt Bjergmarkskolens kontor på tlf. 72 36 70 10.
Opstillingslisten vil ligge til gennemsyn på skolens kontor.

Hvordan sammensættes bestyrelsen

Skolebestyrelsen består af:

  • 5 forældrerepræsentanter
  • Specialklasserækker skal repræsenteres. Kan varetages af forældre, der har barn i almenklasse
  • 2 medarbejdere og 2 elever
  • 2 suppleanter (skal være forældre)

Skolebestyrelsen kan vælge, at op til to repræsentanter fra lokalområdet repræsenteres

Valgperioden til bestyrelsen er på 4 år.

Tidsplanen for bestyrelsesvalget

10. marts: Skolen udsender information til alle valgberettigede

24. marts: Der afholdes opstillingsmøde (mødet foregår virtuelt)

7. april: Sidste frist for kandidatopstilling

19. april: Valgbestyrelsen undersøger mulighed for fredsvalg og inviterer ellers til valg

17. maj: Evt. afstemning afsluttet (afstemning afvikles digitalt)

1. august: De nye bestyrelser tiltræder.

Spørgsmål i forbindelse med skolebestyrelsesvalget rettes til skoleleder Per Gjerrild.Feedback

Sidst opdateret

05.05.2022

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen